Et gëtt jo esou ee schéint Sprachwuert: Déi déi d'Wourecht soe si kleng Kanner a Leit déi ze vill gedronk hunn. Mee firwat ass dat esou, Julie Dupont?

22/01/2020 Firwat mécht den Alkohol d'Zong méi labber?

Et ass eng Situatioun déi kéint bekannt virkommen. Et war een Owes gutt op den Tour, et huet ee vill gelaacht a gepotert a virun allem vill gedronk. An da kënnt den Dag duerno: beim Opstoen gëtt engem bewosst wat een sou alles vu sech ginn huet. Am Beschte Fall huet een iergendengem Friemen de Sënn vum Liewe an déi eegen Dreem verzielt. Am schlëmmste Fall huet een de Chef begéint an em gesot wat een esou vun em denkt.
Oder et kuckt een op den Handy a realiséiert, dass een um 4 Auer mueres nach dem Ex-Partner geschriwwen huet fir seng Gefiller auszedrécken. Schreiffeeler natierlech inklusiv.

Deen éischte Moment denkt een sech virun allem: Firwat konnt ech net einfach de Bak halen? Oder déi SMS elo net schécken?!
De Grond dofir ass definitiv den Alkohol. An dat ass mol keng bëlleg Excuse. Wa mer drénken verléiere mer d'Capacitéit fir Äntwerten a Gefiller zréckzehalen. Et gëtt eis total egal, wien oder wat grad virun eis steet. Wa mer eppes ze soen hunn, soe mer et einfach. Leider ouni wierklech iwwert d'Konsequenzen nozedenken.

All d'sozial Normen déi mer am Alldag brav applizéieren gi mam Alkoholkonsum einfach iwwer Bord geheit. Dowéinst reagéiere mer effektiv ähnlech wéi kleng Kanner déi eben des Normen nach net verënnerlecht hunn. Fir Kanner hu mer nach Versteesdemech wa se matten am Buttek usetzen ze jäizen an ze kräischen. Fir een Erwuessene scho manner. De Grond fir eis Aussetzer beim Drénken ass de Frontallappen am Gehir. An dësem Deel vum Gehir setze eng Rei "Zentren" déi fir verschidde Saache responsabel sinn. Dorënner och eis motoresch Fähegkeeten, also wéi mer eis beweegen, wéi och den Zentrum vun eiser Perséinlechkeet.
Nom Glas ze vill, verpasst den Alkohol deem Deel vun eisem Gehir dann eng Zwangsjackett. A méi schnell wéi ee kucke kann, mengt een dat neitst Talent am Can-Can danzen ze sinn.