Et gëtt wuel keen Zeechen op der Welt, wat esou staarkt fir d'Léift steet wéi d'Häerzsymbol. A keent gëtt esou dacks benotzt fir eise Léifsten ze weisen wéi vill se eis bedeiten a wéi staark se eis um Häerz leien. Mee wisou gëtt eigentlech ëmmer just dat Symbol benotzt a watfereng Bedeitung huet et iwwerhaapt, Michèle?

14/02/2020 Wat bedeit d'Häerzsymbol wierklech?

Déi éischte Kéier ass d'Häerzsymbol schonn am drëtte Joerdausend viru Christus opgetaucht. Deemools waren dat Figen an Bliederpuer op Vasen a Fresken, déi bei de Griichen a Réimer d'Symbol fir d'Léift duerstellen. Kuckt een nämlech méi genee, haten déi Blieder deemools schonn e puer Ähnlechkeeten mam haitegen Häerzsymbol.

Méi bekannt ass et dann duerch d'Kierch ginn, wou d'Mënschen et geholl hu fir dem Häerz-Jesu Ausdrock ze ginn an ze weisen, dass ee mat Nächsteléift alles erreeche kann.

Ab dem 13. Jorhonnert gouf d'Häerzsymbol da fir dat Mënschlecht Häerz geholl wou virdrun Dännenzapfen, oder Pyramidenarteg Symboler geholl goufen, déi op de Mangel vun anatomeschem Wëssen déi Zäit higewisen huet.

Dass dat Symbol vum Häerz nach méi eng déif Bedeitung huet wéi nëmme just Léift auszedrécken, domat hunn déi mannste sech beschäftegt.

Mee komm mir klären emol op:

D'Häerz huet zwou Spëtzten, eng ënnen, wou d'Häerz spatz zesumme leeft, an déi aner wou déi zwee ronn Béi zesummelafen.

Si weise wéi zwou Feilspëtzen no ënnen a Richtung Buedem. Dat wierkt wéi en duebelt Äerden. An der Léift bedeit da nämlech dass sech béid Partner mat hire gemeinsamen Zieler a Wënsch op de Buedem bréngen, respektiv engem Äerden. Béid Spëtzte weisen an déi selwecht Richtung, well een an enger Bezéiung idealerweis och zesummen an eng Richtung kuckt, nämlech an d'Zukunft.   

Dann huet d'Häerzsymbol jo traditionell och eng rout Faarf. rout steet fir d'Léift, Leidenschaft a Sënnlechkeet. Op eise Kierper a Geescht huet déi rout Faarf och eng stabil Wierkung. Et ass d'Faarf vum Wuerzelchakra, deem säin Element och d'Äerd ass.

An zu gudder Lescht nach déi zwou Hallschenten déi och zwee Flilleken duerstellen. Mat engem Flillek ka kee fléien, de Partner un eiser Säit ass deen anere Flillek, dee mat eis flitt an eis Fräiheet gëtt.

Eng weider nach méi simpel Theorie seet dass déi zwou ronn Säite vum Häerzsymbol fir de weibleche Becke steet.