Haut an enger Woch sinn d'Gecke lass, wien nach net total am Fues-Féiwer ass, kënnt haut nach gutt derlaanscht.

14/02/2020 Zwou Iddie fir den Owend