De 26. Mäerz 1995 ass den Accord de Schengen eng éischte Kéier a Kraaft getrueden. Lëtzebuerg war bei den éischte 7 Länner déi dovu konnte profitéieren.

26/03/2020 Op den Dag - viru 25 Joer sin d'Lëtzebuerger Grenzen opgaang