D'Eidechsen zu Lëtzebuerg musse geschützt ginn. Bei eis gëtt et d'Mauer-Eidechs, d'Zaun-Eidechs an d'Bësch-Eidechs. Duerch de Verloscht vun hirem Liewensraum hu se et schwéier. Et gi schonn eng Rei Projeten fir se ze schützen.

30/06/2020 Eidechse schützen