Et heescht dach ëmmer Léift kennt keng Grenzen a keen Alter. Ma kann eng Bezéiung iwwerhaapt funktionéieren, wann tëschent béide Partner 10, 15 oder souguer nach méi Jore leien?

14/07/2020 Partnerschaft: Wat ass den optimalen Altersënnerscheed?

Eng Etüd vun der Emory University zu Atlanta seet Nee. D'Wëssenschaftler hu sech mat der Fro vum optimalen Altersënnerscheed an der Bezéiung auserneegesat an hunn dofir 3.000 Persounen analyséiert a gekuckt, ob den Altersënnerscheed en Afloss op d'Dauer vun eiser Bezéiung hätt. An dobäi ass erauskomm: Wat den Ënnerscheed tëschent béid Partner méi grouss wier, wat d'Warscheinlechkeet, dass se sech iergendwann trennen, méi héich wier.

Schonn eleng bei enger Differenz vu 5 Joer, wier d'Chancë sech trennen 18% méi grouss, wéi bei manner Joren. Bei 10 Joer läit den Taux bei 39% an ass engem säi Partner 20 Joer oder méi al, da kéint ee mat enger 95% Sécherheet soen, dass déi Koppel auserneegeet.

Ideal wier et, wann een net méi wéi 1 Joer Altersënnerscheed an der Koppel hätt. Da géing ee sech op deem selwechte Punkt am Liewe befannen an et deelt een déi selwecht Interessen. Wat méi Joren dertëschent leien, kann et zwar ufanks ganz gutt goen, well een da verléift ass an iwwer Problemer ewechkuckt, ma mat der Zäit géing een d'Ënnerscheeder awer bemierken. An et géing méi schwéier sinn, zesummen ze liewen. Virun allem wann et drëm geet, eng gemeinsam Zukunft ze plangen. Da well deen ee vläicht elo scho Kanner, deen aneren ass awer nach net prett. Deen ee reest vläicht gär vill a méi wäit, deen aneren huet schonn alles gesinn an ass prett och mol doheem ze bleiwen.

Natierlech ginn et ëmmer Ausnamen an et ass een ëmmer sou al, wéi ee sech fillt.