An dat wuel bekanntsten Tagebuch vun der Welt, gëtt 1942 fir déi leschte Kéier eppes drageschriwwen. D'Anne Frank hat ëmmer ganz fläisseg wat et erlieft huet op Pabeier bruecht a sou e wichtegt Zäitdokument iwwert déi schwéier Zäit am 2.Weltkrich geschriwwen, Anna Bertolo.

01/08/2020 Op den Dag: Anne Frank