Et ginn Nuechten, do dreemt een e Kuddelmuddel sonnergläichen zesummen. D'Aarbecht oder Sex sinn dacks an engem sengem Ënnerbewosstsinn present. Dreem mat sexuellen Handlungen sinn ouni Zweiwel déi interessantsten Dreem.

10/08/2020 Wat bedeit et am Dram ze falen oder ze spéit ze kommen?

De Klassiker ass awer warscheinlech dass ee verfollegt gëtt. Et ass eppes hannert engem hier, wat engem Angscht mécht. De Problem deen dann nach opkënnt ass deen, dass een net vun der Plaz kënnt.
Grondstruktur ass eng ganz einfach. Et geet eigentlech drëms dass virun eppes fortleeft. Dat steet meeschtens fir en Deel vu sech selwer oder et stellt eng reell Angscht duer. Gëtt ee vun engem Déier verfollegt, da steet dëst symbolescht fir en Deel vun engem selwer. Geet ee vun der reeller Angscht aus, da kann dat z.B fir engem säi Chef sinn. Den Dram seet eis méiglecherweis dass ee sech der Situatioun stelle soll.

Ganz schlëmm ass och d'falen. Dat si schwéier Dreem, wéi den Heelpraktiker a Psychotherapeut Martin Dierks weider erkläert. Wien am Dram fält gëtt direkt waakreg. Dono huet een d'Gefill wéi den Dram net ofgeschloss wier. Den Dram wëll engem soen dass ee sech net verwuerzelt fillt, et gëtt eppes wat engem de Buedem ënnert de Féiss ewech rappt. Fir dat besser ausdrécken ze kënne wier et net sënnvoll um Buedem unzekommen. En zweete Grond ass d'Angscht. Hei kann ee mat Meditatioun dem Dram op de Fong goen. Et geet meeschtens ëm eng Angscht déi ee sech net bewosst ass. Dacks si Leit betraff déi beméit si fir Karriär ze maachen.

Wien am Dram ze spéit iergendwou hi kënnt, well en evtl de Bus verpasst, dee muss sech d'Fro stelle firwat de Bus an deem Fall steet. Wou wollt een hin. Et sinn déi éischter éiergäizeg Mënschen déi heivunner betraff sinn. Et kann awer och sinn dass een Angscht huet eppes ze verpassen. Dee concernéierte selwer huet dovun awer nach näischt matkritt.

Déi wuel interessantsten Dreem sinn déi, wou sexuell Handlungen dra virkommen. Hei geet et wierklech ëm dat wat ee grad erlieft. Dacks sinn et Wënsch. Et trefft Leit an der Koppel a Leit déi eleng sinn. Villt ee sech zu Kolleegen higezunn. Et kann och Muecht sinn, Vertrauen oder opschaffe vu Mëssbrauch. D'Fro déi sech stellt, mat wiem erliewen ech dat grad a wéi. Eleng dat kann engem schonn eng Hëllef sinn dat besser ze verschaffen.

Deite vun Dreem ass awer keng universell Léisung sou de Psychotherapeut Martin Dierks. En Apel kann z.B fir deen een en Indice op seng Allergie sinn, fir de Bauer huet e villäicht éischter eppes mat Aarbecht ze dinn.

Et soll een dem Expert no net op Bicher zeréckgräifen, déi engem hëllefen, Dreem ze deiten. D'Thema wier einfach ze vill komplex.