Wie geckeg genuch ass kann alles sammelen. Mir hunn Haut Sammler-Dag op RTL, deen eis an de Kapp komm ass well Haut um Kalenner de 'Sammel-Steng-Dag' steet. Wat sammelt de Lëtzebuerger? Wat si Beispiller vun extreme Sammler.

16/09/2020 Haut ass Sammler-Dag