En Hierscht ouni Oktoberfest? An Zäite vu Covid-19 kéint een dat mengen. Deem ass net ganz sou.

Eent ass awer sécher; sou wéi déi Jore virdru presentéiere sech déi puer Oktoberfester hei am Land dëst Joer net. Den Owend ass den Optakt vum Oktoberfest am Melusina; d'Disko a Clausen huet jo e ganz neit Konzept ausgeschafft, fir datt awer en Hauch Stëmmung an der rue de la Tour Jacob opkomme kann. Um 19:00 ginn d'Dieren op, d'Leit musse bis 20:00 dobanne sinn an da ginn et bayresch Spezialitéiten a Musek vun de Schwabinger Spatzen. Dat ganzt natierlech am Sëtzen, et ginn Dëscher vu 4, 6 oder 8 Leit an d'Mask gëtt eréischt ausgedoe wann een op senger Plaz ukomm ass. Den Entrée, respektiv d'Sëtzplaz, kascht 15 Euro, d'Iesse gëtt op der Plaz bestallt. Fir den Owend sinn nach e puer Plazen ze kréien, de Closing ass e Sonnden 11. Oktober.