Gëschter Owend war d'Iwwerreechung vum Lëtzebuerger Buchpräis an der Nationalbibliothéik. D'Evenementer an d'Formater sinn allerdéngs dëst Joer e bëssen anescht an de Reegelen ugepasst, ma trotzdeem ginn et e puer ganz interessant Iwwerraschungen wéi zum Beispill bei Reading Luxembourg, wéi mer virdru schonn héieren hunn, an och de Centre National de Literature huet sech mat drugehaangen, Michèle?

20112020 Bicher 3

© miSchons

© miSchons

© miSchons

© miSchons

© miSchons

© miSchons