Gewalt géint Fraen oder jonk Meedercher ass en Thema wat nach ëmmer omnipresent ass, dat eis alleguer Eppes ugeet, fir deem en Enn ze setzen. Haut maache mer mam Start vun der Orange Week dorop opmierksam, an d'Michèle Schons ass fir eis ënnerwee:

25112020 Orange Week 1

© miSchons

HELPLINE: 2060 1060