Orange ass eng lieweg Faarf, si liicht, ass knalleg a fält op. Dat ass mat ee vun de Grënn firwat déi nächst 16 Deeg och orange sinn. D'Orange Week soll op d'Gewalt géint Fraen a jonk Meedercher opmierksam maachen, a fir doriwwer ze schwätzen ass d'Michèle Schons haut fir eis am Conseil National des Femmes du Luxembourg:

25112020 Orange Week 2

© cnfl

© cnfl

© miSchons

HELPLINE: 2060 1060