Haut um 25. November ass den internationalen Dag géint d'Gewalt u Fraen. Vun dësem Dag un promovéiert d'UNO wärend 16 Deeg den Aktivismus géint d'Genderspezifesch Gewalt, an dat bis den 10. Dezember, dem Dag vun de Mënscherechter. Dëst soll anengems och en Zeeche sinn, dass all Form vu Gewalt géint Fraen eng Verletzung vun de Mënscherechter ass. D'Michèle Schons ass fir eis haut am Conseil National des Femmes fir méi iwwert d'Orange Week gewuer ze ginn:

25112020 Orange Week 3

© miSchons

HELPLINE: 2060 1060