Bei all Krëppchen, konnt een d'Schof nees gesinn, an de Schéifer dee bei hinnen Wuecht hält. Awer gëtt et nach Schéifer an eiser moderner Gesellschaft, a wa jo wéi gëtt een dat haut? Firwat mécht een dat? An wéi muss een sech d'Liewen als Schéifer virstellen? Den RTL Reporter war de Moien zu Léiler, an der Clierfer Gemeng, fir sou en Hiert kennen ze léieren.

06/01/2021 Schéiferei Weber vu Léiler