Wann ee sech soss am Restaurant en Dësch reservéiert huet, huet een deemno wéi, e puer Wochen am Viraus missten uruffen soss war een fir Vältesdag oder Mammendag schlecht drun. Iessen bestellen, an doheem iessen, dorunner huet ee sech de Moment gewinnt. Nieft sech selwer kachen gëtt et soss net vill Alternativen. Verschidden Restauranten hu sech nei erfonnt, a maachen eppes wat se sech soss net hätte virstellen kënnen