Haut ass et sou wäit an de 46. US-President gëtt vereedegt. De Schied, deen de viregte President geheit, ass iwwergrouss. An den Joe Biden huet all Hänn voll ze dinn fir aus den USA nees déi vereenegt Staate vun Amerika ze maachen. Mir ware mam Mikro eraus a wollten är Meenung zum neie President wëssen. Wéi schätzt Dir hien dann an?

20/01/2021 Ëmfro Wéi schätzt Dir den Joe Biden an?

A kann den neie President dat zerstriddent Amerika nees zesumme bréngen? Wat mengt Dir?

20/01/2021 Ëmfro Kann de Biden Amerika nees zesumme féieren?