Wann engem säin Haus zum Home-Office gëtt, fält et ville Mënsche schwéier, vum berufflechen Alldag ofzeschalten. Dat verstäerkt sech nach, wann ee wärend der Aarbechtszäit net alles gemaach krut. Dobäi wier et fir psychesch a physesch Gesondheet wichteg, komplett ofschalten ze kënnen.

21-01-2021 Burnout am Home-Office

Wéi wierkt sech den Home Home-Office op d'Mënschen aus? Dat gouf elo probéiert unhand vun enger EU-Etüd erauszefannen.
An der ganzer EU hu 27% vun de Leit uginn, dass si sech och an hirer fräier Zäit mat der Aarbecht beschäftegen.
Aarbechtsdoktere warnen, et soll ee ganz kloer Grenzen tëscht der Aarbecht an dem Privaten zéien. De Problem sinn awer dacks déi Leit, déi negativ Denkmuster hunn. Hinne fält dat schwéier.
Ma wisou ass dat esou? Wéi eng Faktore spillen hei d'Haaptroll? D'Fuerscher wollte wësse wat dozou féiert dass vill Leit an hirer Fräizäit schaffen an esou e Burn-Out riskéieren.
Hei ass ëmmer d'Negatiivt-Denken an d'Spill komm. Vill Leit waren der Meenung se géifen net genuch maachen. Se hu sech an deem wat se gemaach hunn ënnerschat. Se si sech net flexibel genuch virkomm an, se hu sech mat anere verglach an esou kleng Feeler iwwerbewäert.
Fir déi Etüd ze realiséiere goufe komplett nei Instrumenter entwéckelt. Fréier huet een do just Tendenzen zu negative Gefiller am groussen a ganzen erfaasst.
Méi an den Detail geet elo de Projet mam Tagebuch. Eng Etüd déi um Wee ass, awer nach net zeideg fir Resultater ass. Et geet drëms bannent enger Woch alles opzeschreiwe wat ee maache soll a wéi ee sech dobäi gefillt huet. Emotional a Kognitiv Stressfaktore sollen esou besser erkannt ginn. Gekuckt gi soll och wéi ee wärend de Pausen ofschalte konnt.
Dat wat een de Moment weess, ass dass den Zäitdrock an Aarbechten déi net fäerdeg gi sinn, en Afloss op d'Fräizäit hunn.
Doraus erkennt een dann d'Aarbechtsbedingungen als Ursaach awer och negativ Gedanken déi sech verstäerken.
Fir deem entgéintzewierken, wier et wichteg de normale Planning un déi nei Situatioun unzepassen. Och Pause spillen eng wichteg Roll. Och da wann d'Produktivitéit net sou héich wéi gewinnt ass. Pausen hëllefen engem de Kapp ze lëften an et kritt een nei Energie.
Wien et duerch verschidden Ëmstänn net esou einfach huet Doheem ënnert den normalen Aarbechtszäiten ze schaffen, well nach villäicht Kanner musse versuergt ginn, dee soll mat sengem Patron éierlech sinn dann dat och matdeelen. Evtl besteet d'Méiglechkeet, sech op méi flexibel Aarbechtszäiten ze eenegen.
An zu gudder Lescht, fir de Kontakt mat den Aarbechtskolleegen net ze verléieren ass et wichteg sech heiansdo mat hinnen ze ënnerhalen. Am beschten iwwer Videochat.