E proppere Schaarschtech ass e séchere Schaarschtech. Op mannst eemol am Joer soll een dono kucke loossen. Eng Aarbecht déi kee Knascht mécht an dobäi och nach séier gemaach ass. Mir ware mam Caroline ënnerwee. Si ass Schaarschtechbotzesch bei Emil Antony.