"Mir sinn all en Deel vun der Léisung" heescht et jo ëmmer wa vun Covid-19 geschwat gëtt. A wann een dann weess, dass bis gëscht vun 657 Läit déi un oder mat Corona gestuerwen sinn, d'Majoritéit déi eeler Populatioun betrëfft, an och déi mat Virerkrankungen, schéngt et kloer dass och déi Läit als éischt geimpft ginn. D'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch wollten et genee wëssen an hunn d'Familljeministesch Corinne Cahen an hire Podcast invitéiert.

07-03-2021 Wellebriecher (Invitee Corinne Cahen) Impfstrategie
RTL