Den 8. Mäerz ass de Weltfraendag. Dësen huet säin Ursprong a sozialisteschen Organisatiounen an der Zäit virum 1. Weltkrich; dëst am Kampf ëm d'Gläichberechtegung, dem Walrecht fir Fraen wéi och d'Emanzipatioun vun de Fraen, déi schaffen. 1911 gouf et den éischte Fraendag a vun 1921 un all Joer.
Ass deen Dag dann haut nach wichteg, dat hu mir mam Mikro nogefrot.

08/03/2021 Emfro: Firwat ass de Weltfraendag nach sou wichteg?