Genee sou wéi ee säin Auto net jidderengem uvertraut oder och nach seng Zänn, sou ass et och mam Gaart. Do brauch een e Mann vu sengem Vertrauen, deen alles genee sou ëmsetzt wéi ee sech dat ausgemoolt huet. Well meeschtens feelt d'Zäit oder dat handwierklecht Geschéckt, an elo kënnt de Jeannot Lacour an d'Spill.

08-04-2021 Publi Grenge Jeannot - alles nei maachen

Et kann een also roueg zwou lénker Hänn hunn an et kritt een awer all Gaardewënsch vun den Aen ofgelies.

08-04-2021 Publi Grenge Jeannot - praktesch

"Alles neu macht der Mai" soen se an Däitschland, a bei eis zu Lëtzebuerg mécht dat de Grénge Jeannot. Hien bréngt alles un d'bléien an d'Nerven schount een op déi Manéier och nach.

Dir erreecht de Jeannot um 26 62 18 18 oder schéckt eng mail op info@grenge-jeannot.lu.

An denkt drun deen éischten ass vir, well är Noperen hunn dëse Message och gehéiert.