Wann een hei zu Lëtzebuerg an der Natur ënnerwee ass, leeft engem Gottseidank kee Grizzly iwwer de Wee. Et ass awer och net flott wann op eemol e wëllt Schwäin virun engem steet. Mä wéi behëlt ee sech an esou enger Situatioun?

Wann een hei zu Lëtzebuerg an der Natur ënnerwee ass, leeft engem Gottseidank kee Grizzly iwwer de Wee. Et ass awer och net flott wann op eemol e wëllt Schwäin virun engem steet. Mä wéi behëlt ee sech an esou enger Situatioun?

An deene meeschte Fäll sinn d'Déieren esou séier fort ewéi se komm sinn, well d'Fluchtverhalen immens grouss ass, esou d'Marianne Jacobs vun der Bëschverwaltung. Et kann awer och duerchaus virkommen, dass en Déier virwëtzeg ass a sech déi Saach emol ukuckt oder ewéi ugewuerzelt stoe bleift.

21042021 CFN 1

"Vill vun eis kennen dat och vun de Réi, déi op der Strooss geblent ginn an dann einfach stoe bleiwen. Wann esou eppes virkënnt, da soll een op alle Fall net op d'Déier zougoen, mä him als éischt emol d'Chance ginn fir fort ze lafen. Sollt et net direkt fort lafen, kann een och kuerz Kaméidi maachen, spéitstens da sinn déi meescht ewell fort. A wann och dat net hëllefe géif- an dat ass den absolutten Ausnamefall a ganz, ganz rar- da soll een einfach lues zeréck goen an d'Déier mat Rou loossen."

RTL

© Pixabay

Prinzipiell hu mir jo keng Déieren zu Lëtzebuerg, déi dem Mënsch geféierlech kënne ginn? Mä: keng Reegel ouni Ausnam, huelen ech un?

21042021 CFN 2

"Allerdéngs kann e krankt oder e blesséiert Déier sech ganz aneschters behuelen. Da kann et emol virkommen, dass et sech verdeedege wëllt. Dat selwecht kann och geschéien wann en Déier ageengt gëtt oder wann e Mënsch tëscht d'Mamm an hier Kleng kënnt."

Wa mer am Bësch oder op der Gewan ënnerwee sinn, sief et dass mer lafen oder trëppele ginn, solle mer ëmmer am Hannerkapp behalen, dass mer net Doheem sinn, mä am Revéier vun aneren Déieren.

21042021 CFN 3

"An dat solle mir och respektéieren an hei esou mann ewéi méiglech stéieren. Also d'Hënn un d'Léngt huelen, op de Weeër bleiwen, kee Kaméidi a kee Knascht maachen a wa mer en Déier gesinn, kënne mer eis einfach um Ubléck erfreeën."

RTL

© Pixabay