Eng Déierenpraxis ass d'Ulafplaz fir all méiglech kleng a grouss Boboen bei klengen a groussen Déierepatienten. Sie alleguerten brauchen 1 Hëllef a ganz dacks verstoppt sech d'Ursaach hanner dem Pelz an ass guer net op den éischten Bléck ze gesinn. D'RTL Déierendoktesch Romi Roth hat sou eng Situatioun kierzlech mat enger Zwergkanéngchen.

27/04/2021 Déierentipp - De Reportage vum Radio

De butzegen Isidor, e jonken Zwergkanéngerchersbock, souz  ënnert engem Minichalet a sengem Käfeg an huet net méi gewibbelt. Zanter bal engem Dag hat hien och näischt méi gefriess. An d´Stréi an deem Eck wou dat proppert Déierchen soss seng Stullbömmelcher gemaach huet, war zanter däer Zäit och eidel bliwwen. Dem Isidor seng jonk Meeschtesch hat awer an engem Buch iwwert deene Knabblerten hier Biologie gelies, dass Kanéngercher, wéinst hirem nëmmen schlaakseg bemuskelten Verdauungs-Tube, an engem Stéck missten jicken. An esou ass et och:  nëmmen doduerch dass ongeféier eng fofzeg kleng Moolzechten all Dag gefriess ginn, kann d´Gefëlls am u sech latzegen Daarm virukommen..

27-04-2021 Déierentipp Romi Roth - Zwergkanéngchen

Dat ass jo dann bal wéi ee Gavage, wann déi aarme Gänsen „gepeppelt ginn?

Der butzeger Kanéngchen hier Bauch war ganz déck an huet wéi gedoe wéi mir en ënnersicht hunn. Mat Kontraströntgen an Ultraschall war ze gesinn, dass de Mo iwwerlueden a verstoppt war. U sech eng grad esou schro Diagnos wéi eng Modréinung beim Hond. Mat enger Sprëtz fir de Mo erëm un d´Goen ze kréien a géint d´Péng  an e bësse Paraffinueleg, deen an d´Mailchen  gemaach gouf, ass eng knapp Stong gewaart ginn. Well awer dunn nach ëmmer näischt sech gedoe hat, huet hellewech missen operéiert ginn.

27-04-2021 Déierentipp Romi Roth - Diagnose

Et war souzesoen "5 vir 12" fir déi kleng Kanéngchen nach ze retten?

Wéi mir de Mo opgemaach hunn, gouf et eng Surprise: ee Batz vun der Gréisst vun enger Mandarine aus bloen, Bëmmelcher wéi Jelli hat d´Mowänn esou ausernee gedrätscht, dass déi sech iwwerhaapt net méi zesummegezunn kruten. Wéi dem Isidore seng Meeschtesch du wosst, war dat e Produit fir an d´Blummevasen,  deen de Männchen op engem Ausfluch geschuppt a gejickt hat. Et hat ee sech keng Suerge gemaach, well déi Bullen am Dréchenen butzeg kleng sinn, an dobäi awer vergiess, dass se mat Flëssegkeet bis iwwer zweehonnertmol méi déck kënne ginn.

27-04-2021 Déierentipp Romi Roth - Resultat