Wéi dacks héiert een dass d'Regierung nach op den Avis vun der nationaler Ethikkommissioun waart fir eng Decisioun ze huelen. Mä wien verstoppt sech hannert dësem Rot, vu wat maachen si hir Avisen ofhängeg a wéi laang kann et nach daueren bis en neien Avis virläit wou et drëms geet op eventuell Beruffsgruppen wéi Police oder Léierpersonal éischter kënnen geimpft ginn?
D'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch haten déi Kéier d'Julie-Suzanne Bausch, d'Presidentin vun där Kommissioun an hirem Podcast

12-05-2021 RTL Wellebriecher Julie-Suzanne Bausch Pres Ethikkommissioun - Avis
RTL

Froen op wellebriecher@rtl.lu