No an no gëtt Uebst zeideg. Kiischten, Hambier oder och Äppel laachen een un a falen, wa se zeideg genuch sinn, op de Buedem. Dierf een Äppel, Biren a Co einfach oprafen a mat Heem huelen? Wat ass erlaabt a wat net. Mir hunn nogefrot.

Am Summer kommen déi éischt Friichten. Äppel, Äerdbier, Hambier a Co. Laanscht d'Strooss fält dat iwwerzeidegt Uebst alt emol gär an d'Wiss oder op den Trëttoir. Dierf een dat oprafen a mat Heem huelen? Mir hunn dat nogefrot an zwar beim Maître Jean-Jacques Schonkert. Hien huet eis gesot dass dat e Gesetz ass, wat e schonn zu Napoleonszäite gouf.

Jean-Jacques Schonkert: Dat ass den Artikel 671 - 673 vum Code Civil. Do gëtt gesot: E Bam dee méi wéi 2 Meter héich ass, dee muss op enger Distanz vun 2 Meter geplanzt sinn. Dat Heescht déi Beem gi jo da méi héich. Mir schwätze jo lo net vun de Rousen. Et sinn "Arbres fruitiers" déi gi jo méi héich wéi 2 Meter.

Hei geet et also och ëm d'Gréisst an Distanz déi tëscht mir a mengem Noper läit. Kann een dann elo plécken oder rafen oder mécht ee sech do strofbar?

Jean-Jacques Schonkert: Den Noper ka jo och elo "Chaussée Publique" sinn. Dat heescht ech hunn a mengem Virf¨gäertchen eppes stoen an dat wiisst do riwwer. Do ass dann de Prinzip, wann dat elo ze héich ass, da kann ech dat um Geriicht ufroen, oder mol mam Noper schwätzen fir et ze schneiden. Ma et ass awer och esou, wann déi Saachen iwwer mäi Gaart kommen, dann dierf ee se plécken. Fuerdert een awer de Noper op zeréck ze schneiden, dann dierf een net plécken.

Et kann een also den Noper opfuerderen de Bam ze schneiden. Mécht en dat net, da kann een iwwert Geriicht goen, sou de Maître Schonkert weider.
Wat natierlech net erlaabt ass, ass an e Bongert ze goen fir dann do Äppel oder Biren ze plécken, do kann een nawell zolitt Problemer kréien sou de Maître Schonkert weider.