Zu Reiler ginn ronn 400 Schüler an d'Schoul. Se kommen aus der Clierfer Gemeng, a wann se och meeschtens mam Bus dohinner kommen, goung et haut ganz eleng ëm de Vëlo. Uewen vum Bierg gesäit een direkt erof op d'Abtei, an zemol beim Super-Wieder vun de Moien hat een eng genial vue. Dofir haten d'Kanner aus dem 4ten Cycle awer guer keen A, well si hunn sech schonn vun 8 Auer un op déi praktesch Epreuve vun der Coupe scolaire mat hirem eegne Vëlo preparéiert.

16/06/2021 Clierf: 70 Kanner sinn zu Reiler d'Coupe Scolaire gefuer
RTL
RTL
RTL
RTL
RTL
RTL