Munchereen zielt déi lescht Joren virun der Pensioun mat Strécher un der Mauer. Et gëtt der awer och déi wéilte nach gären, dierfen awer net méi esou richteg. Den Arny Jakobs huet seng Aarbecht mat léift gemaach, et war eng Passioun. Ma zanter knapp 2 Wochen ass Schluss. 

11/06/2021 Déi gutt Nouvelle vun der Woch