Bei Schnëttblummen stellt sech schonn ëmmer d'Fro, wann een e Bouquet verschenke wëll. Unis oder faarweg? Bei den Hortensen huet een de Choix, a kann souguer nach selwer nohëllefen dass se net ze vill eefaarweg bleiwen. T'ass e bësschen wéi bei den Ouschtereeër, Jeannot Lacour?

Well ech awer elo dass meng Hortense, zum Beispill bouquet rose an d'blot erageet, kann een och e bësschen nohëllefen. Aluminiumsulfat, dat ech an der Apdikt ze kafe kréien, kann ech ënnen bei de Fouss ginn, natierlech opléisen a bei de Fouss ginn, oder einfach e speziellen Hortensendünger, deen ech an enger Gäertnerei fannen, dee mécht de Buedem dann e bësschen méi sauer. Wat de Buedem méi sauer ass, wat d'Hortense méi blo gëtt, dat hänkt natierlech ëmmer vum pH-Wäert of, wat fir eng blo Faarf een do erreecht.

15-06-2021 Gaardentipps Jeannot Lacour - blo Hortensen

An dann bei eng Zort Hortensen, wou de Numm Programm ass. "Endless summer", Jeannot?

Iwwer de ganzen Summer blitt déi dann, se kritt permanent Bléiknospen. De Virdeel bei dëser Zort, ass wann no engem Wanter. Ech mengen een deen Hortensen am Gaart huet, dee weess vu wat ech schwätzen. No engem richteg haarde Wanter fréieren ëmmer vir d'Knospen oder d'Driff ewech. Se sinn schwaarz/brong an dës Zort hei huet de Virdeel, dass wann emol eng Kéier e staarke Wanter war, se awer net komplett an der Bléi ausfält, ëmmer erëm e puer Bléien do sinn, well se iwwer d'ganzt Joer Bléiknospen billt.

15-06-2021 Gaardentipps Jeannot Lacour - Endless summer