D'Aarbechten un der Passerelle op der Gare hu sou munche gedo e gréisseren Ëmwee ze maachen. De 14. Mee gouf ugefaang mat schaffen an zanter de Moien 04:00 ass se erëm accessibel, de Wee deen d'Garer Quartieren mat Bouneweg a mat der Gare selwer verbënnt. Lo ass déi Passerelle méi modern a barrièrefräi, dat heescht fir Jiddereen accessibel.

15092021 Passerelle geet nees op