Déi éischt Polen déi protestéieren si schonn ukomm. Eis RTL Reporterin huet de Responsabelen vun der Sécherheet am Interview. D'Responsabilitéit vun den Uniforméierten an d'Precautiounen déi getraff goufen, alles huet scho laang am Viraus missen minutiéis geplangt sinn.

22/10/2021 Manifestatioun Polen Police 09h15