Tele-Travail, et schafft een, awer et ass een Doheem. Geschitt do eppes, da schwätzt ee vun engem Aarbechts-Accident. Allerdéngs bleiwen an deem Fall vill Froen op. Aarbechts-Accidenter am Home-Office, den Affekot Jean-Jacques Schonckert huet juristesch Informatiounen zum Sujet.

14/12/2021 Fro un den Affekot: Aarbechtsaccident am Home Office

Wat geschitt, wann een am Home Office en Aarbechtsaccident Doheem huet?
Jean-Jacques Schonckert: Do muss ee kucken, wéini et en Aarbechtsaccident ass. Dat ass eng spannend Definitioun, d'Gesetz seet, dass et een ass, wann engem eppes op oder wärend der Aarbecht geschitt. D'Plaz gëtt do net definéiert. Et kann effektiv och Doheem sinn oder vun Doheem op d'Aarbecht. Dat ass ganz flexibel. Dat ass dat éischt, dat zweet ass, dass et en Accident si muss. Et fält een, et kritt een eng Zill op de Kapp, esou an d'Richtung alt. Dat kann natierlech och Doheem geschéien. Woubäi d'Zill op de Kapp kréien elo och net direkt eppes mat der Aarbecht ze dinn huet, wann een z.B. Bürosaarbecht mécht.

Sécher gëtt jo kontrolléiert ob een zu deem Moment zu Recht Tele-Travail gemaach huet?
Jean-Jacques Schonckert: Et muss jo och näischt am Kontrakt geännert ginn o.ä., mee den Employeur muss et kloer gemaach hunn, wéini genee den Aarbechter am Home Office ass. Do muss z.B. schon e klengen E-Mail hi goe, dee seet vu wéini bis wéini. Dat zweet ass, dass den Employée da beweise muss, dass et wärend dëser Zäit war.

Wéi eng Beweiser muss ech kënne liwweren?
Jean-Jacques Schonckert: En Accident ass dacks eng kierperlech Verletzung, dann hëlleft als éischt emol en Zertifikat vum Dokter. Wann och nach Leit als Zeien Doheem sinn, ass dat och optimal. Mir sinn awer och net alleguer Fuddeler, dacks geet et duer, wann een den Accident deklaréiert. Do hänkt et dann awer och of, wat et ass. Wann ee just eng kléngt Paus mécht an et geschitt eppes, da gëllt et nach ëmmer als Aarbechtsaccident, mee wann een op ee Mol an de Bësch spadséiere geet an do geschitt eppes, da gesäit et net esou gutt aus.