Et ass nees déi Zäit vum Joer an där sou muncher een driwwer nodenkt säin Ale géint en Neien anzetauschen. Riets geet vum Auto a Schold dorunner, wann een dat da sou soe kann, ass dee well traditionellen Autosfestival deen e Méindeg ugefaangen huet. A well sou e Gestell op 4 Rieder elo net grad geschenkt ass, soll ee beim Kaf op e puer Saachen oppassen, Nicky Soisson.

26012022 Op wat soll een oppasse beim Autoskaf

Ugefaange mam Kontrakt, dee soll ee sech natierlech ganz genee ukucken an och liese wat an de "conditions générales" steet, well net fir näischt gëtt ëmmer nees gesot, et soll een dat klengt Gedréckte liesen, Pascal Koehnen, Co-Responsabele vum Service contentieux bei der ULC:

"Ech muss wëssen, dass wann ech dee Kontrakt do bis ënnerschriwwen hunn, et ass net wéi bei enger "vente à distance", do hunn ech keen "droit de rétractation", ech kann also net vun deem Kontrakt do zrécktrieden. Dat heescht ech engagéiere mech, ech banne mech an et geet jo ëm e bëssi Geld, do ass et jo dann net fir liichtfankeg ze agéieren."

Am Kontrakt gëllt et awer och opzepassen, dass keng abusiv Klauselen dra sti bei deem de Professionelle besser ewech kéim wéi de Client. Wichteg ass et och, de Kontrakt an de Kredit ze trennen:

"Dat heescht ech muss dofir suergen, dass de Kontrakt hifälleg ass wann ech de Kredit net géing accordéiert kréien. Juristesch schwätzt een do vun enger "clause suspensive", de Kontrakt ass just valabel wann ech de Kredit accordéiert kréien. Wann ech dat net dra setzen, da kann et souguer scho mol sinn, dass ech e Kontrakt beim Concessionnaire ënnerschriwwen hunn, d'Bank seet mir herno ech kréien de Kredit net accordéiert an dann hänken ech."

Um Bon de Commande da soll natierlech prezis drop stoe wat ee keeft, de Modell, d'Optiounen an de Präis.

"Wann ech soe Präis dann ass dat net nëmmen de Präis vum Auto mee och eventuell de Präis vun der Reprise, dass déi zwee getrennt sinn, dass ech genee weess dat hunn ech fir d'Reprise kritt, dat anert hunn ech fir den neien Auto bezuelt."

Grad elo an der Pandemie, wou et Liwwerproblemer gi wat eenzel Stécker uginn, ass et nach vill méi wichteg wéi soss, dass d'Liwwerzäit sou prezis a ferme wéi méiglech drop steet, net dass ee sech fir éiweg bënnt wann den Auto net géing erbäi komme well Stécker feele fir en zesummenzebauen.

Sollt ee sech fir en Occasiounsauto entscheeden, da ginn et och hei e puer Punkten op déi een oppasse kann a soll.

"Och do hunn ech all Interêt d'Aen opzemaachen a firwat mech net do assistéiere loosse vun engem deen eppes kennt. Dat kann en Expert, dat kann den Automobilclub sinn."

Donieft heescht et och hei nees: net d'Kaz am Sak kafen! De geneeë Kilometerstand sou wéi d'Baujoer oder den Datum op deem den Auto fir d'éischt zougelooss gouf, soll um Kontrakt stoen.

Egal ob et elo fir e fonkelneien oder fir en neien Alen ass, et gëtt eng gesetzlech festgeluechte Garantie vun 2 Joer déi fir all Auto gëllt dee bei engem Commerçant kaf gëtt. Dës Garantie kann allerdéngs bei engem Gebrauchten op 12 Méint erofgesat gi wann den Datum vun der 1. Zouloossung méi wéi ee Joer al ass.
Allerdéngs dierf et net sinn, dass en Händler Iech eng Garantie vun 2 Joer géint e klenge Supplement ubitt well dëst wéi gesot vum Gesetz hier well sou virgesinn ass an deemno gratis ass!