En Highlight aus der Prime Time ass erëm do: De Bachelor. E Mann probéiert tëscht 22 Fraen seng grouss Léift ze fannen a mir kréien all Moment mat, sief et romantesch Owenter oder de gréissten Drama. Domadder wéisst Dir scho méi, wéi den aktuelle Bachelor, den Dominik Stuckmann. Bei senger Virbereedung op d'Sendung, huet ee mat kritt, dass en dat ganzt guer net esou gutt kennt.

26/01/2022 Den neie Bachelor geet un

Dominik Stuckmann: Ich guck was auf mich zukommt. Ich selber hab' den Bachelor noch gar nicht so oft verfolgt, sondern bin da echt ein Newcomer würde ich fast sagen. Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich von den Situationen überraschen. Ich weiß auch gar nicht so genau, was in der Vergangenheit so alles passiert ist. Ich bin einfach ich selber, das ist wichtig. Natürlich wird es nicht allen gefallen. Es gibt immer diejenigen, die am Ende des Tages sagen "Ey der Typ gefällt mir gar nicht." Aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass ich mir selber treu bin und hinter dem stehe, was ich machen werde.

Ma wann den Dominik esou e schmocke Kärel ass, dass eng Grupp Frae beweise sollen, dass se de perfekte Partner fir hie sinn, wéi kënnt et dann, dass nach keng vu senge Bezéiunge gehalen huet?
Dominik Stuckmann: Meine erste Beziehung, da bin ich mit 14-15 mit der Dame zusammengekommen, bis ich 20 war. Ich war noch nicht so weit mich für immer zu binden, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Dann bin ich mit meiner letzten Freundin zusammengekommen, meiner Ex-Freundin. Das war eine Zeit für mich, in der ich mich sehr viel auch auf das Business konzentriert habe. Da liegt die Hauptschuld wohl auch an mir, dass diese Beziehung in die Brüche gegangen ist, denn ich habe mich zu sehr auf die Arbeit konzentriert. Auch eine Sache aus der ich gelernt habe und die ich in Zukunft anders handhaben werde.

Dat wäert och net grad einfach ginn, well den Dominik Stuckmann nawell vill ze dinn huet. E schafft am IT, am Gesondheetsmanagement an investéiert virun allem a Start-uppen an an Immobilien. Ma wat mussen d'Fraen dann iwwerhaapt matbréngen, fir säin Häerz ze erueweren?
Dominik Stuckmann: Sie muss auf jeden Fall irgendwie meine Charaktereigenschaften teilen. Ich bin ein lustiger, spontaner, junger, humorvoller Mann, der Bock hat sich auf neue Dinge einzulassen. Diese Leidenschaft muss sie auch irgendwie teilen. Ich bin weg von diesem Trichter gekommen um zu sagen "Aussehen über alles". Der Charakter entscheidet am Ende des Tages ob es dann doch funktioniert oder nicht. Natürlich spielt die Optik auch eine Rolle, aber ich kann dir jetzt nicht sagen ob es jetzt eine Blonde oder eine Brunette sein soll.

Lo hutt dir e klengen Abléck kritt, wéi de Bachelor esou drop ass. Wann dir dann seng Potentiell Léift gesi wëllt, musst Dir haut ëm 20:15 beim däitschen RTL erakucken.