Wéi kann ee Kanner mat Autismus hëllefen fir erfollegräich an der Schoul ze sinn? Mat därer Fro beschäftegt ee sech den Ament op der Uni Lëtzebuerg.

28/04/2022 Etüd Autismus

Wat hëlleft Kanner mat Autismus fir erfollegräich an der Schoul ze sinn? Mat därer Fro beschäftegt ee sech den Ament op der Uni Lëtzebuerg.

D'Maïté Franco ass Doktorantin vum Fuerschungsprojet an der Psychologie. Dee riicht sech u Kanner mat Autismus déi hei am Land an d'Grondschoul ginn fir dass déi kënnen un enger Etüd deelhuelen.

Konkret geet et drëm, dass Kanner mat Autismus schoulesch an déi richteg Richtung guidéiert ginn. Duerfir gëtt sech dann och op d'Grondschoul fokusséiert. D'Maïte Franco:

"Wa mir zu engem méi spéideren Zäitpunkt géinge fuerschen, dat kéint warscheinlech scho Konsequenze fir d'Kand geholl gi sinn. Mir probéieren dann elo eben sou fréi wéi méiglech eis d'Situatioun unzekucken fir dann och erauszefannen wéi fréi mer d'Kanner dann eben och dee Moment kënnen direkt ënnerstëtzen fir eben anere Konsequenzen virzebeugen"

Duerfir gëtt den Appell lancéiert fir Kanner mat Autismus déi an der Grondschoul sinn, ze fannen.

"Déi eben hei zu Lëtzebuerg an eng regulär Primärschoul ginn. An déi entweder op däitsch, franséisch oder englesch ageschoult sinn. Dann dee Moment pro Kand soll och jeeweils een Elterendeel matkommen. Déi huelen dann zesummen un der Testung deel. De Projet besteet doraus, dass een Elterendeel an d'Kand da géinge bei eis op d'Uni kommen. Dat kann entweder um Belval sinn awer och um Kierchbierg wann dat fir d'Elteren méi angeneem ass. Fir den Elterendeel bezitt sech d'Participatioun méi op d'ausfëllen vu Questionnairen déi haaptsächlech iwwer d'Kand ginn. A fir d'Kand maache mir dann eben verschidden Aufgaben. Dat ka sinn dass se mussen e Rätsel léisen oder eppes mussen ukucken. Dat ganzt dauert fir d'Kand ca. 2 Stonnen wou dann och opgepasst gëtt, dass genuch Pausen gemaach ginn an net iwwerfuerdert ginn. D'Elteren hu fir 70 Minutten bei de Questionnairen."   

Dee ganzen Opwand gëtt dann herno och mat enger Entschiedegung belount.

Wann da bis gefuerscht gouf an d'Resultater sinn do, gëtt gekuckt fir déi dann och ëmzesetzen.

"An eng spezifesch Ënnerstëtzung an der Schoul. Dat kann eng Kéier sech op d'Kand bezéien, et kann awer och villäicht d'Léierpersonal sinn, dass déi e wiedere Support brauchen oder d'Famillen Informatiounen besser matgedeelt kréien. Dat hänkt elo ganz vu Resultater of wat dobäi erauskënnt, mä dat ass d'Zil vum Projet"

RTL

© uni.lu

RTL

© uni.lu