Ass et zu Lëtzebuerg erlaabt fir vun Dier zu Dier ze zéien a seng Déngschter unzebidden? Sief et, dass en Aarbechter freet fir en Dag vum Haus ze flécken, dass iwwerzeechte Leit schelle kommen fir engem seng Relioun méi no ze bréngen oder dass een engem en Ziedelchen an den Auto hänkt fir en Auto ofzekafen? Wat seet den Affekot zu esou Fäll? Wat kann ech maache wann ech genervt sinn vun enger Persoun oder enger Entreprise déi mer hiren Zerviss op déi Manéier wëll opdrängen?

17/05/2022 Fro den Affekot: Hauséieren