No Mäerzeg, Dikrech, Suessem an Heischent ass op dësem 20. Mee eis 5. Statioun am Kader vum 20. Gebuertsdag vun der Bäckerei Jos & Jean-Marie. D'Roadshow féiert haut op Ettelbréck. Do kënnt Der äert Gratis Séibréitche siche goen a mat engem QR-Code op de Produkter kënnen der 3 vun Iech e komplette Sonndesdësch am Wäert vun 250 € gewannen.

Bäckerei Jos & Jean-Marie 8:45