Wat mengt Dir dann wieren déi beléiftsten Attraktiounen hei am Land wat d'Visiteurszuelen ugeet?

24/06/2022 Top 10 vun den Touristeschen Attraktiounen hei am Land

Haut si bestëmmt och vill Leit déi dovunner profitéieren fir eist Land besser kennen ze léieren an déi verschidden touristesch Attraktiounen ze entdecken.

RTL

Wéi eng Attraktioune sinn da vir mat bäi: Den Tourismusminister Lex Delles mat den Äntwerten:

"Mir kucken dat och ëmmer ganz ugespaant am Ministère wat dann eis Top 10 vun den touristeschen Attraktioune sinn. Ganz vir bäi sinn iwwert déi leschte Joren ëmmer erëm op den éischten 3 Plazen de Beetebuerger Park, d'Veianer Schlass natierlech an da gesäit een awer och dass de Mëllerdall Trail 2021 immens ugezunn huet."

De Beetebuerger Park läit mat 236.000 Visitten 2021 op der éischter Plaz virun dem Mëllerdall Trail deen op 162.000 Visitte kënnt. Duerch Zielstatiounen am Buedem ginn déi Donnéeën am Mëllerdall gemooss.

RTL

Virun allem bei den Iwwernuechtungen wier och ze erkennen, dass ëmmer méi Lëtzebuerger Tourist am eegene Land sinn.

"Mir gesinn et an den Zuelen vun den Iwwernuechtungen wou ee jo dann Statistiken erauszitt, dass mer an engem normale Joer 6-7 Prozent Residenten hunn déi hei zu Lëtzebuerg Iwwernuechtunge maachen. Sou ware mer virun 2 Joer op ronn 20 Prozent a fir d'lescht Joer nach op 12-13 Prozent vun allen Iwwernuechtungen déi vu Residenten gemaach gi sinn. Ech mengen dass jiddereen gesinn huet wéi villfälteg eist Land ass an dass een Lëtzebuerg och kann als touristesch Destinatioun wouer huelen. Sief et fir e Weekend, en Ausfluch  oder eng Woch, et ginn immens flott Ecken hei an ech mengen dass dat  awer e positiven Deel ass deen ee kann aus deem Covid erauszéien dass d'Leit erëm d'Land als touristesch Destinatioun entdeckt hunn."

Zuelen vum éischten Trimester wat d'Visitten ugeet ginn et och schonn. Wou si mer do drun?

"Et mierkt ee wierklech dass d'Touristen zréck sinn. Iwwerall wou een higeet gesäit een Touriste kommen. Ech war de Moien nach op enger Visitt. Do huet ee gesinn dass Touristen ronderëm gelaf sinn, dass se wierklech sech interesséieren fir de Patrimoine an all déi aner Saachen déi mer hei zu Lëtzebuerg hunn. Déi éischt Méint gesäit een an den Zuelen vun der Hotellerie, dass mer iwwert leschtem Joer leien, plazeweis e gudde Batz iwwert leschtem Joer. Wa mer d'touristesch Infrastrukture kucken, da gesi mer dass do bei der enger oder anerer sech souguer dat bescht Joer iwwerhaapt auszeechent."

RTL

© RTL