D'Lisa Jacqué schafft zanter Jore bei der Landjugend a Jongbaueren. Am Kader vun der 'Initiativ "Fro de Bauer" geet si a Schoulen an informéiert déi Jonk iwwert d'Landwirtschaft am Generellen an d'Liewensmëttelproduktioun am Spezifeschen. De Marc Hoscheid huet nogefrot.

27/06/2022 Ernärung einfach erkläert 16:45 (Radio)

Zanter 2018 gëtt et am Kader vu "Fro de Bauer" vun der Landjugend a Jongbaueren ee Projet mam Zil, Jonken d'Aarbecht am Beräich vun der Landwirtschaft méi no ze bréngen. Fir dëst ze erreechen, geet d'Lisa Jacqué a Schoulklassen an tauscht sech mat de Schüler aus. Am Ufank war "Fro de Bauer" ee Leader-Projet an Zesummenaarbecht mat Leader Éislek, Lëtzebuerg West a Mëllerdall an dowéinst op dës Regioune begrenzt. Mëttlerweil ass de Projet am ganze Land present. D'Lisa Jacqué huet an de leschten zwee Joer jeeweils 65 Klassen aus dem Cycle 4 betreit. Wéi vill d'Kanner iwwert d'Aarbecht an der Landwirtschaft wëssen, kann een dem Lisa Jacqué no net generell soen.

Lisa Jacqué: "Et hänkt ganz oft vun der Regioun of, also wou d'Kanner liewen an och wéi ee soziale Milieu se hunn. Verschiddener hu wierklech keng Anung, mee déi stelle sech déi Fro och net. Fir si leien d'Liewensmëttel am Supermarché an et kann ee sech sou vill zerwéieren wéi ee wëll an et kritt een ëmmer alles da wann een et grad brauch. Anerer stelle sech awer ganz vill Froen."

Sou wéilten d'Kanner wëssen, wéi eng Zorten Uebst a Geméis wéini wuessen, fir sech saisonal ernären ze kënnen. Och d'Fro no der Fleeschproduktioun géing ëmmer erëm gestallt. Dës Froen ginn an de Programm vu "Fro de Bauer" integréiert. Zum Wëssen, dat vermëttelt gëtt, gehéiert beispillsweis wéi vill Mëllech eng Kou gëtt, wéi vill Fleesch ee vun engem Béischt kritt, oder wéi vill Bauerebetriber et nach zu Lëtzebuerg gëtt. Prinzipiell wéilt een an Zukunft sou viru fueren wéi bis ewell.

Lisa Jacqué: "Mir wäerten definitiv op deem heite Wee bleiwen. Eis Iddi ass eigentlech, datt et iergendwann bëssi Flichtprogramm géif ginn, datt all Schüler iergendwann a sengem schoulesche Parcours dee Projet eng Kéier matmécht, fir datt jiddereen informéiert ass. Et muss ee ganz kloer gesinn, d'Schüler sinn d'Konsumente vu muer. Si ginn spéider akafen an decidéieren mat hirem Choix wat mir produzéieren a wa mer déi lo net forméieren, ass et iergendwann ze spéit."

Ganz rezent goufen zwou Persoune mat jee enger hallwer Tâche agestallt, fir d'nächst Joer 140 Klassen betreien ze kënnen. D'Begleedung zitt sech iwwert dat ganzt Schouljoer a gëtt idealerweis mat enger Visitt op engem Bauerenhaff ofgeschloss.