Bei hinnen geet et queesch duerch de Bësch. Iwwerall wou Mëssstänn festgestallt goufen, oder wou een aus der Rei gedanzt ass schwätzen si driwwer. Wien et ass, ass hinnen sou laang wéi breet, an zu jidderengem an alles hu si eng Meenung. Beim Christiane Kremer waren gëscht wärend enger Stonn den Al Ginter, Jacques Kapp, Pascal Becker a Gérard Valerius.

27-06-2022 5 vir 12 (Nationalfeierdag) 11h15
RTL

Déi ganz Sendung gëtt et och als Podcast fir erof ze lueden