Haut hu mir den 20. Juli a wéi all 20. vum Mount feiere mir haut nees déi 20 Joer Bäckerei Jos & Jean-Marie. A wéi ëmmer waarden hei super Iwweraschungen op Iech an engem vun hire Geschäfter. Haut ass de Rendez-Vous an deem op der Cap an de Camille ass schonn do, gudde Moien...

20/07/2022 20 Joer Jos & Jean-Marie 10:10

Also: näischt ewéi op d'Cap a méi Detailler ginn et och op hirer Facebook-Säit an op jjm.lu