Haut hu mer jo den 20. August... an do war dach eppes mat all 20. vum Mount!! Richteg: op deem Dag feiere mir mat der Bäckerei Jos&Jean-Marie hiren 20. Gebuertsdag an dat a Form vun enger Roadshow aus enger Bäckerei an déi aner. Haut ass dat déi zu Rammerech op Nummer 13 an der rue Principale, wou dir nach bis 12.00 kënnt schmaache, matmaachen a gewannen. Gudde Moie Camille...

20 Joer Jos a Jean-Marie Rambrouch 208.2022 10h15

Dir hutt et héieren: en Ausflug an dee schéine Weste vun eisem Land lount sech de Moien also duebel an dräifach. All weider aktuell Informatiounen iwwer d'Bäckerei Jos&Jean-Marie fannt Dir och op jjm.lu an op hirer Facebooksäit.