Elo am Oktober ginn d'Blieder vun de Beem a vum Gestrëpps schéin faarweg. Se ginn raschteg, se ginn giel oder brong. Verschiddener ginn orange oder rout, et hänkt ganz vun der Zort of, an iergend eng Kéier falen se dann erof. Verschidde Beem haten och schonn bedéngt duerch den dréchene Summer sou eng raschteg Faarf. An elo kënnt dann och de Moment fir de Secateur auszepaken, well de Wanter net méi wäit ass.
Eise Gaardenexpert Jeannot Lacour weess dass den Hierscht déi Zäit ass wou am meeschten geschnidden gëtt, awer et muss een och op e puer Saachen oppassen.

Ech muss wëssen. Dee Strauch deen ech wëll schneiden blitt deen am Fréijoer oder blitt deen am Summer? Wann en am Fréijoer blitt, da soll ech en am beschten net schneiden. Am fréien Fréijoer schwätzen ech wéi den Forsythia oder de Magnolia. Dat sinn Planzen déi hunn elo schonn d'Bléiknospen fir d'Fréijoer ugesat. Wann ech déi natierlech schneiden ass déi Bléiknosp net méi do. Se läit dann um Buedem wann ech geschnidden hunn a se kann dann net am Fréijoer bléien, oder se blitt ganz ganz moer, vläicht déi eng oder aner Bléi.

04-10-2022 Gaardentipp - Jeannot Lacour - Magnolie schneiden

d'Ursaach firwat een un d'Beem an d'Gesträich schneide geet hänkt mat der Verjéngung zesummen.

Wann ech e Strauch verjéngen, huelen ech am beschten dat déckt alt Holz eraus, an ech kucken dass dat neit Holz nokënnt, fir dass och de Strauch jonk bleift, fir dass e net verkaalt vun ënnen, dat heescht, ënnen sinn bemol keng Blieder méi an da sëtzt alles just nach uewen, duerfir huelen ech déi déck al Bengelen oder Driff raus, fir dass de Strauch och jonk bleift. Huelen ech d'Rousen zum Beispill. Do géif ech am beschten waarden bis d'nächst Joer Enn Wanter. Ech kann elo déi verbléiten Bléi ewech schneiden, méi awer och net.

04-10-2022 Gaardentipp - Jeannot Lacour - Rouse schneiden