Et muss een schonn Gréngs glëschten fir Sonndes Moies um 10h00 an enger Schoulbänk ze sëtzen an 3 Diktater iwwer sech ergoen ze loossen. Eemol am Joer ass dat awer de Fall. Da kann ee sech bei Geleeënheet vun de Walfer Bicherdeeg teste loossen fir ze kucken wat een nach drop huet a wat schonn liicht agerascht ass.

21/11/2022 RTL Dictée zu Walfer
RTL
21-11-2022 RTL-Dictée - Leit virun der Dictée

Op Däitsch, Franséisch a Lëtzebuergesch konnt ee sech préiwen loossen. Déi Hären Roland Schumacher a Jean-Claude Frisch, zwee pensionéiert Professeren hunn doranner Routine fir virun enger Klass ze stoen. Fir de Luc Marteling, Direkter vum Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch war et awer eng Première.

21-11-2022 RTL-Dictée - 3 Diktatoren
RTL

Erliichtert war géint hallwer 12 jiddereen, wéi et op de Patt Cremant goung deen d'Walfer Gemeng offréiert hat.

21-11-2022 RTL-Dictée - nom Diktat
RTL
RTL
RTL