Am Supermarché gëtt et natierlech d'ganzt Joer Hammbier. Wann mir awer de Joreszäiten fuere wëllen dann huet een zweemol am Joer déi gutt Kären um Dësch. Ier een se dann awer fir säin Müsli, oder den Dessert maache kann fir ze dekoréieren muss een se planzen an d'Hammbierstäck richteg fleegen. Enorm wichteg ass déi Saach mam Summer- a mam Hierschthammbier, an dem richtegen Zäitpunkt wéini ee un de Stäck schneide geet, Jeannot Lacour.

Hierschthammbier, do huelen ech einfach no der Recolte, dat heescht am Hierscht da schneiden ech alles iwwer dem Buedem of, wat jo ganz logesch ass, well d'Joer drop am Fréijoer 2024 da kommen jo erëm nei Driff, déi am Hierscht '24 dann droen. Beim Summerhammbier do schneiden ech och no der Recolte am Summer, nom plécken vum Hammbier wann keen méi drun ass, kann ech schneiden, an dann muss ech mer mierken wou war d'Hammbier drun, an déi Driff schneiden ech och komplett iwwer dem Buedem of, awer nëmmen déi Driff déi gedroen hunn.

29-11-2022 Gaardentipps - Jeannot Lacour - Summer- an Hierschthammbier

Wann een déi zwou Zorten auserneenhält ass d'hallef Aarbecht schonn gemaach.

Bei deenen zwou Hammbierskategorien kann awer och am Fréijoer geschnidden ginn. Wann een weess, wann een Hambiersstäck doheem huet. Am Fréijoer do kënnt alles mateneen, da kommen Honnerten an Honnerten Driff do aus dem Buedem. Wann ech dann Summerhammbier hunn, halen ech mer nëmmen 10-12 Rudden op de lafende Meter, dat geet fëllegen duer, well wann déi vollhänken, da kritt een schonn e puer Eemeren Hammbier, an se ass natierlech vill méi déck, vill méi schéin.

29-11-2022 Gaardentipps - Jeannot Lacour - Hammbier am Freijoer schneiden