Gëschter war den RTL Jobdag an der Cloche d'or an den Undrang war immens grouss, esou wuel vu Patrone wéi och vu Leit am Chômage. Hei konnt ee sech informéieren an och direkt Neel mat Käpp maachen an e Kontrakt ënnerschreiwen, wann déi zwou Säiten sech eens gi sinn. Um Mikro vum Laura Lessyn gouf et nëmme Luef vun de Patronen op der enger Säit.

03/02/2023 Feedback Jobdag Patronen Cut 1

An och déi Leit, déi op der Sich no enger Aarbecht sinn, ware vun der Offer enchantéiert.

03/02/2023 Feedback Jobdag Op der Sich Cut 2