Et mengt ee jidderee kéint et, schwammen. Ass dat da wierklech esou? Mir hu mam Mikro nogefrot.

06/02/2023 Ëmfro : Kennt dir schwammen ?