Duerch de Weltdag vum Bësch gëtt erëm méi iwwert eis Bëscher geschwat, och bei eisem RTL Reporter haut, de bis erop op Ënsber gefuer war, fir d’Martine Neuberg, d’Cheffin vum Service des forêts beim Staat ze froe firwat de Sujet esou wichteg ass ?

Alleguerten eis Bësch Reportagen vun haut, ronderëm de Weltdag vum Bësch, kënnt der nach emol am Detail op radio.rtl.lu nolauschteren, hei kritt och Biller an all déi passend Linken.