Dir kënnt Iech bestëmmt nach drun erënneren dass et t'lescht Joer vu make it asbl e Set gouf fir zesummen ze bastelen. D’Zil vun dësem Concours war et, e Roboter ze bauen, dee vum selwe fuere kann an deen duerch seng Füler verschidden Hindernisser aus dem Wee goe kann. Abee dëst Joer geet et bei der Challenge ëm eng vun de wäertvollsten Ressourcen. D'Waasser.

29/03/2023 Self eSTEAM Challenge '23