Geriichtsurteeler dierfen KI Systemer nach net huelen, mee a verschiddene Beräicher soll KI och Riichterinnen a Riichter bei hirer Aarbecht ënnerstëtzen an entlaaschten. Genee wéi an der Medezin oder an der Kultur ass och beim Droit déi kënschtlech Intelligenz net komplett ze verdamen. Wou leien d'Chancen, d'Risken an d'Grenzen?

28/11/2023 Fro den Affekot: Ass KI de bessere Riichter?